Oplev feltundersøgelser

med Thinglink 360
Introduktion
I dette forløb skal eleverne på ekspedition ud i naturen og lave deres egen undersøgelse af, hvad det valgte sted indeholder af fauna og flora. Undersøgelsen skal de derefter dokumentere med billeder, film og lydoptagelser samt tage et 360 graders billede med deres telefon.
Hjemme på skolen sætter de materialet sammen og finder ved hjælp af opslag i bøger og på nettet frem til navnene på nogle af de dyr og planter de har fotograferet.
Det færdige produkt bliver samlet i Thinglink 360, hvorefter produktet både kan opleves ved en computer men også som en vr-oplevelse, når de sætter deres telefon ind i en vr-brille. Derefter kan forløbet sluttes af med at eleverne besøger hinandens undersøgelser ved at bytte briller.
Læringsmålmodel-fullcirkel

Natur & Tek. 5.-6. kl.
Undersøgelse

Eleven kan designe undersøgelser på baggrund af begyndende hypotesedannelse

Læringsmålmodel
forslag til
Læringsmål
Eleven kan indsamle data ved at fotografere dyr og planter
Eleven kan indsamle indtryk fra naturen ved at optage lyden fra undersøgelsesstedet
Eleven kan behandle sine optagelser, og komme frem til navnet på flere dyr og planter
Eleven kan samle sine optagelser til et færdigt udtryk der kan opleves med en vr-brille
Eleven kan skabe en oplevelse der formidler viden om en bestemt landskabsform, fx marken, skoven, enge.
Forberedelse

Teknisk

Det er en forudsætning for forløbet at eleverne har en mobiltelefon med Skoletube appen samt appen Google Street View på sin telefon, inden I går ud i felten.
Det er også en forudsætning for forløbet, at eleven ved hvordan man optager en 360-graders optagelse med Google Street View inden I tager afsted.
Hvis skolen råder over et 360-graders kamera kan dette eventuelt også bruges.
Til afleveringen af elevernes færdige opgaver er det en forudsætning for forløbet, at du har oprettet enten en afleveringskanal eller en præsentationskanal.

Fagligt

Eleverne skal have viden om landskabstyper. De skal have forståelse for at en undersøgelse består af en omhyggelig indsamling ude på turen og at de kan bruge deres telefon til at indsamle indtryk og data via lyd-, billede- og filmmediet.

læringsmål2
forslag til
Forløbet

Eksempel

Aktiviteten trin for trin

Start hjemmefra med at sætte eleverne sammen i grupper to og to. Der er meget at huske på når man skal på tur og lave en undersøgelse, og to husker bedre end en. Bed eleverne tjekke at de har strøm på deres telefon, og sikr dig at hver gruppe har mindst én telefon. Få også eleverne til at tjekke, at de har Skoletube appen (til lydoptagelse) og Google Street View (til 360-graders optagelse) installeret.
Eleverne spreder sig i det aftalte område og går i gang med deres optagelse.
Eleverne hjælpes ad med at optage ét 360 graders billede. Dette billede kan begge elever bruge efterfølgende, hvis de ikke får tid til at lave et hver.
Derefter optager de billeder, film og lydklip fra stedet med deres telefon og diktafonen i Skoletube appen.
Når de er færdige kommer de tilbage til samlingspunktet eller til skolen.
Eleverne uploader deres 360-graders optagelse til Skoletube
Eleverne uploader deres filmklip og billeder fra undersøgelsen til Skoletube, såvel som deres lydoptagelse.
Herefter sætter de sig ved en computer og åbner værktøjet Thinglink på Skoletube.
Vælg Create og opret et nyt 360-graders billede med jeres optagelse. Herved indlæses det fine 360-graders billede som man nu kan indsætte punkter på.
Indsæt punkter med billeder og eventuelle filmklip.
Indsæt lydoptagelsen fra stedet som baggrundslyd.
Indsæt et lyd eller filmklip hvor man kort fortæller om sin undersøgelse, fx hvilken årstid, tidspunkt, temperaturer og hvad der ellers har været grundlaget for undersøgelsen. Denne optagelse kan man fint lave hjemme på skolen.
Gem produktet og udgiv det til klassens kanal på Skoletube.
Prøv jeres oplevelse af i et sæt briller, og lad dem gå på omgang i klassen.
Rigtig god fornøjelse.

læringsmål3
forslag til
Tegn på læring
Eleven har taget billeder af forskellige planter
Eleven har optaget lyden fra stedet
Eleven har fået lavet en vellykket 360-graders optagelse, der viser selve undersøgelsesstedet.
Eleven har behandlet informationerne fra undersøgelsen og er kommet frem til navne på flere af de fundne dyr eller planter.
Eleven har lavet et materiale, der kan opleves med en vr-brille.
Links
Optag med Google Street View https://vimeo.com/173345626
Optag lyd https://vimeo.com/151901219
Upload 360-graders billede til Skoletube https://vimeo.com/173347004
Opret Thinglink https://vimeo.com/173339530
Indsæt punkt med billede https://vimeo.com/173339515
Indsæt baggrundslyd https://vimeo.com/177354006
Udgiv til Skoletube https://vimeo.com/173339513
Kolofon
læringsmål3
Dette forløb er forfattet af Peter Leth, og er udgivet af LærIT under den åbne licens cc:by. Indlægget må deles, gengives og bearbejdes frit, når blot man krediterer ophavet “Hvad finder jeg på marken” cc:by LærIT”
Vil du lære mere om at inddrage virtual reality i undervisningen, så se kittet VR i undervisningen her.