Synlig rytmelære

med WeVideo
Introduktion
Velkommen til dette forløb hvor eleverne skal lave en musikalsk komposition, som de efterfølgende filmer alle delelementer af, imens de udfører det, og klipper det hele sammen til én samlet musikvideo i Wevideo. I dette forløb bygger vi videre på de idéer og principper, der danner udgangspunkt for forløbet “Din omverden som musikinstrument”, men denne gang skal eleverne visualisere kompositionen. Dette gøres ved at filme de enkelte dele, som udgør kompositionen og klippe alle delene sammen til en lille videosekvens i Wevideo således, at vi tydeligt kan se hvad eller hvem, der afgiver de enkelte lyde.
Forløbet er nemt at kaste sig over. Eleverne bruger deres telefoners eller tablets kamera til at filme hinanden, imens de slår på en genstand, smækker med en dør, spiller eller nynner en kort melodistump eller hvad de nu ellers kan finde på. Herefter sættes alle optagelserne sammen i Wevideo og deles ud på skærmen således, at man kan se alle optagelserne i ét billede.
Formålet med dette forløb er, at skabe en visuel sammenhæng mellem det vi hører, og det vi ser. Dette kan være med til at give en bedre forståelse for kompositionen, når man tydeligt kan se, hvor de enkelte lyde kommer fra. Eleverne træner også deres rytmiske præcision, idet de skal filme deres musikstykkes enkelte dele under udførelsen til en metronome. Desuden er der afslutningsvist også et præcisionsarbejde i at få klippet optagelserne til, så alle optagelser står knivskarpt til hinanden, og den rytmiske præcision bevares.
Rigtig god fornøjelse
Læringsmålmodel-fullcirkel

Musik 5.-6. kl.
Musikalsk skaben

Eleven kan arrangere og komponere musikalske udtryk

Læringsmålmodel
forslag til
Læringsmål
At kunne arrangere og komponere musik ud fra eksperimenter og egne idéer
At kunne spille/synge rytmisk tight til et fastlagt tempo
At kunne lave en musikvideo med flere optagelser i ét billede
Forberedelse

Teknisk

Det er en forudsætning for forløbet, at du har oprettet enten en afleveringskanal eller en præsentationskanal.

Fagligt

Eleverne skal have en grundlæggende forståelse for rytmisk komposition og kan med fordel præsenteres for forløbene “Din omverden som instrument” og “Din omverden som slagtøj”.
Desuden kan denne og denne musikvideo også tjene som inspiration til elevernes film.
 

læringsmål2
forslag til
Forløbet

Eksempel

Dygtigere elever kan også lave en version, hvor de noterer figurernes taktslag, se eksemplet her.
 

Aktiviteten trin for trin

Eleverne starter med at gå i grupper på 2-4 personer. De skal nu sammen i gruppen finde ud af, hvad der skal være det bærende element i deres komposition. Eks. en cykel, et rum eller stemmen (evt. med udgangspunkt i en kort sætning eller et ord). Eleverne kan også vælge et uddrag af et kendt nummer, som de efterfølgende omarrangerer. Det er op til den enkelte gruppe, om der laves en rytmisk komposition, en flerstemmig vokal komposition eller en blanding af de to.
Inden eleverne går i gang med selve optagelsen, kan de med fordel lave en skitse over, hvordan deres komposition skal bygges op. Til det formål kan der anvendes rytmeark som disse.
Det er vigtigt også at sætte sig fast på et tempo således, at optagelserne nemmere kan klippes sammen til sidst. Til det formål kan eleverne hente en metronom (iOSAndroid) til deres smartphone eller tablet.
Eleverne er nu klar til at filme deres video. Vi foreslår, at én elev filmer, i mens en anden spiller/synger. Vedkommende der spiller/synger, kan med fordel have tempoet fra metronomen i et par høretelefoner. På den måde sikrer eleverne, at alle optagelser holdes i nøjagtig samme tempo.
Når alle delene er filmet, importeres disse i Wevideo.
Herefter skaleres optagelserne til den størrelse, som man ønsker således, at der er plads til flere optagelser i samme billede.
Vær desuden meget omhyggelig med klipningen af de enkelte optagelser således, at den rytmiske præcision bevares.
Til sidst udgives den færdige film til klassens kanal.

læringsmål3
forslag til
Tegn på læring
Eleven har arrangeret og komponeret et stykke musik ud fra eksperimenter og egne idéer.
Eleven har spillet/sunget rytmiske figurer til et fastlagt tempo og filmet det.
Eleven har lavet en musikvideo med flere optagelser i ét billede
Kolofon
læringsmål3
Dette forløb er forfattet af Jesper Paakjær, og er udgivet af LærIT under den åbne licens cc:by. Indlægget må deles, gengives og bearbejdes frit, når blot man krediterer ophavet “Synlig rytmelære med WeVideo” cc:by LærIT”
Link til enkelt eksempel og link til avanceret eksempel