Cityguide

med Thinglink 360
Introduktion
I dette forløb skal I lave en virtuel cityguide. Til forløbet bruger vi værktøjet Thinglink 360. Dette værktøj giver mulighed for at vi kan lave vores guide som en totaloplevelse, hvor man får fornemmelsen af at være der selv. Til det visuelle billede kan eleven lægge en forklaring og en række informationer i form af billeder, film og lydklip, samt lave forbindelse mellem sit og andres billeder. Det kræver ikke noget udstyr at gå i gang med denne opgave, for alt hvad I skal bruge ligger på nettet. Opgaven er dermed blot at samle informationerne til et helstøbt, spændende og oplysende materiale, som kan gøre os klogere på Tysklands kultur og historie. Eleverne går sammen i grupper om hver deres by, sådan at de måske er 4-10 elever om hver by. En elev udpeges til at lave den første side, som skal være en velkomst, der fortæller om de mest grundlæggende informationer om byen, samt forklarer hvordan guiden her kan opleves. Elevernes egne produkter forbindes herefter med hinanden, sådan at vi tilsammen får lavet en lille rundtur med oplevelser, seværdigheder og historiske nedslag fra byen. Rigtig god fornøjelse.
Læringsmålmodel-fullcirkel

Tysk 5.-7. kl. Kultur & Samfund

Eleven har viden om levevilkår i tysktalende lande
Læringsmålmodel forslag til
Læringsmål
Eleven kan finde et 360-graders billede til sin fortælling Eleven kan finde oplysninger om et givent sted Eleven kan indtale en fortælling om et kulturelt eller historisk sted Eleven kan formidle tysk kultur og historie i et format der kan opleves med vr-briller
Forberedelse

Teknisk

Det er en forudsætning for forløbet, at du har oprettet enten en afleveringskanal eller en præsentationskanal.

Fagligt

Eleverne skal have kendskab til at søge oplysninger om tyske byer, Tysklands historie, kulturliv og samfundsforhold i dag.
læringsmål2 forslag til
Forløbet

Eksempel

Prøv selv at opleve dette materiale i et sæt vr-briller. Tænd telefonen og besøg kortlink.dk/nef5 , vælge play, læg telefonen ind i brillen og læn dig tilbage.

Aktiviteten trin for trin

Læreren starter med at fordele eleverne i grupper. Hver gruppe får sin tyske by. Gruppen udpeger en deltager som gruppeleder. Gruppelederen har nogle praktiske funktioner med at facilitere gruppen undervejs på en Padlet, samt at skulle lave guidens forsidebillede. Gruppelederen opretter en Padlet til en start, som udgives til klassens kanal. Gruppen studerer deres by, og finder via bøger og artikler oplysninger om byen, dens historie, seværdigheder etc. Disse informationer deles med gruppen på jeres fælles Padlet. Opslagene bruges herefter til at sikre at alle har et materiale at arbejde med, når man derefter fordeler rundvisningen mellem deltagerne i gruppen, sådan at man undgår gentagelser og ærgerlige mangler. Find og hent billeder. Når gruppen skal i gang med finde og hente 360-graders billeder fra deres by, kan de gøre det fra computeren ved at søge efter billeder på Flickr og Mapillary eller fra deres telefon eller tablet med appen Google Street View . Med computer: Eleven besøger Flickr-gruppen Equirectangular, eller går ombord i de over 100 billeder i albummet Berlin 360, og søger efter billeder fra deres by. Billedet hentes til computeren. Tilsvarende kan de også gå ind på Mapillary og hente 360-billeder. Herefter åbner eleven Thinglink på Skoletube og uploader billedet. Med telefon eller iPad: Eleverne starter med at gå på opdagelse i deres by med appen Google Street View. Denne app giver nemlig rig mulighed for at finde 360-graders billeder via et kortudsnit, så man bevæger sig blot hen til det sted i byen man vil opleve. Herefter vælges et billede, som eleven downloader til sin kamerarulle. Det er nødvendigt at bruge appen, da man ellers ikke kan downloade billederne. (Billederne hentes desværre kun i en begrænset kvalitet). Billedet uploades til Skoletube. Dermed er rammen på plads. Herefter går eleven tilbage til computeren, og uploades sit billede fra Skoletube til Thinglink. Herefter fortsætter arbejdet ved computeren Start med at give billedet et navn og gem billedet. Gruppelederen kan overveje at lave et flot forsidebillede til guiden i fx programmet Pixlr. Eleven kopierer linket til sit billede, og besøger nu gruppens Padlet. (Se eksempel). Her indsættes linket billedet sammen med et opslag om hvad linket fører til. Disse links kan I bruge i gruppen til at binde hinandens billeder sammen med. Eleven kopierer linket til gruppelederens billede og sætter det på som overgang på sit eget billede. Dermed har vi nu sikret os, at man fra vores billede kan komme tilbage til gruppelederens. Byg indhold på billedet Herefter skal eleven lave selve indholdet til guiden. Det skal laves som et indtalt lydklip, og eleven skal derfor starte med at lave et manuskript. Det gøres mens at eleven kigger på billedet, og får lavet en fortælling der virkelig forklarer hvad man ser på billedet. Eleven indtaler sin fortælling og forklaring på dansk med diktafonen i Skoletube appen. Lydklippet, der nu ligger på Skoletube bliver herefter lagt på som baggrundslyd til billedet, sådan at fortællingen automatisk starter for læseren, når man ser billedet. Eleven kan derudover vælge at indsætte punkter med billeder, for at hæve oplevelsen. Gruppelederen sørger for at lave overgange fra sit billede til de øvrige billeder i gruppen. Gruppelederen udgiver sit billede til klassens kanal. Dermed har I sammen bygget en ramme, der forbinder en række kulturelle, samfundsmæssige, geografiske og historiske sider af jeres by. Find en vr-brille frem og oplev billedet.  
læringsmål3 forslag til
Tegn på læring
Eleven har lavet en fortælling med et billede fra et bestemt sted Eleven har indtalt en sammenhængende fortælling Elevens fortælling er forbundet med gruppens øvrige fortællinger Eleven har været med til at lave en cityguide med kulturoplevelser.
Kolofon
læringsmål3
Dette forløb er forfattet af Peter Leth, og er udgivet af LærIT under den åbne licens cc:by. Indlægget må deles, gengives og bearbejdes frit, når blot man krediterer ophavet “Wir machen ein Cityguide” cc:by LærIT. Lær mere om at udnytte virtual reality i undervisningen med kittet “VR i undervisningen Materialet Cityguide Berlin kan ses og remixes her. De grupper der skal arbejde med Berlin, kan med fordel kigge i denne samling 360-graders billeder, der alle er frit tilgængelige.