Min og din verden

som billedfortælling
Introduktion
Velkommen til dette forløb om at lave billedfortællinger ud fra noget man har læst i Læseraketten. Eksemplet i dette forløb lægger vægt på at eleverne skal træne sig i mundtligt at kunne perspektivere menneskers levevilkår med egne forhold.
Opgaven tager afsæt i Læseraketten 2016, der er taget til Burkina Faso. Til bogen, er der lavet en ressourcekanal på Skoletube, med over 140 billeder fra Burkina Faso og af de børn som bogens historier portrætterer, og den samling gør det faktisk nemt for eleverne at lave deres egen fortælling om noget de lige har læst, for de tilmelder sig bare ressourcekanalen, og åbner Tubestory i Skoletube appen, udvælger sig stille og roligt de billeder de vil bruge til deres fortælling.
Når billederne så er hentet og lagt i den rækkefølge man ønsker, er det bare at tænde sin optagelse og så fortælle løs. Undervejs, kan eleven skifte fra det ene billede til et andet, han kan sætte optagelsen på pause og måske lige forberede sin forklaring, og eleven kan også undervejs zoome ind på detaljer i billedet eller pege, sådan at der kommer en lille grøn markering i filmen. På den måde foregår processen i det tempo eleven selv foretrækker og der kommet et tæt samspil mellem materialet og barnets tanker og udtryk.
Når eleven har lavet sin optagelse, så gemmes fortællingen som film på udstyret og eleven guides samtidig videre til udgivelse til klassens kanal. Så der er ikke ret meget teknisk at skulle lære, for at lave sine egne fortællinger om noget man har læst.
Alle de praktiske detaljer til forløbet finder du selvfølgelig vejledning til herunder i afsnittet Aktiviteten trin for trin.
Så derfor bliver det nemt, spændende og fagligt udfordrende at arbejde med billedfortællinger i Tubestory.
Nederst finder du links til andre års Læseraketter og tilhørende ressourcekanal, sådan at dette forløb også kan bruges til den årgang af bogen du vælger.
Læringsmålmodel-fullcirkel

Natur & Teknologi 3.-4. kl.
Perspektivering

Eleven kan sammenligne egne levevilkår med andres

Læringsmålmodel
forslag til
Læringsmål
  • Lær at fortælle om et billede
  • Lær at kunne genfortælle vigtige informationer fra en læst tekst
  • Lær at beskrive levevilkår i Burkina Faso
  • Lær at beskrive ligheder og forskelle i menneskers levevilkår
  • Lær at perspektivere betydningen af menneskers levevilkår
Forberedelse

Teknisk

Før forløbet sørger du for at have en kanal som klassen kan aflevere i, ellers opretter du enten en afleverings- eller præsentationskanal til den.

Fagligt

Klassen får udleveret et eksemplar hver af Læseraketten, eller I kan hente bogen her som pdf. Snak på klassen om nogle af billederne i bogen, og supplér eventuelt ved at se nogle flere billeder i Læserakettens ressourcekanal på Skoletube.
Læs fortællingerne om en eller flere af bogen portrætterede børn.

læringsmål2
forslag til
Forløbet

Eksempel


Aktiviteten trin for trin

Læreren præsenterer ressourcekanalen for klassen i forbindelse med arbejdet med Læseraketten. På denne baggrund stiller læreren opgaven til eleven om at udvælge nogle billeder fra ressourcekanalen fra Læseraketten, og med disse billeder lægge vægt på en beskrivelse af levevilkår for personen fra teksten i Læseraketten samt en sammenligning af levevilkårene i Burkina Faso og Danmark.
Eleven tænder sin iPad og tilmelder sig Læserakettens ressourcekanal.
Hvorefter eleven opretter et projekt i billedfortællingsværktøjet Tubestory i Skoletube appen.
Eleven importerer billeder til sin fortælling, tilpasser rækkefølgen og øver sig i at pege, zoome og skifte billede inden selve optagelsen går i gang.
Den færdige optagelse afleveres herefter til klassens kanal.
Læreren kan herefter besøge klassens kanal og med et glimrende overblik, kan man her se, vurdere og kommentere på de færdige fortællinger.

læringsmål3
forslag til
Tegn på læring
  • Eleven har disponeret fortælling ligeligt til de enkelte billeder, og fået en god rytme i fortællingen.
  • Eleven har beskrevet livsbetingelser og leveforhold
  • Eleven har beskrevet forskelle mellem disse og egne leveforhold
  • Eleven har vurderet på leveforholds betydning for mennesker
Kolofon
læringsmål3
Dette forløb er forfattet af Peter Leth, udgivet af LærIT under den åbne licens cc:by. Indlægget må deles, gengives og bearbejdes frit, når blot man krediterer ophavet “Billedfortælling med Tubestory cc:by LærIT”
Dette er ét af en række inspirationsforløb om Læseraketten i undervisningen. Rækken består af følgende forløb: “Fortællervinkler (2017)”, “Levevilkår (2017)”, “Billedbog (2016)”, “Billedfortælling (2016). Derudover findes der i oversigten over ressourcekanaler samlinger af materialer fra de seneste års Læseraketter. Husk at bøgerne jo sagtens kan give gode undervisningsforløb over flere år. 
Læseraketten 2017 som digital bog, den tilhørende ressourcekanal og remixkanal.