Fortællerroller

berettet med Pixton
Introduktion
Velkommen til dette forløb, der tager afsæt i årets Læseraket, der i år er taget til Sydsudan. I dette forløb skal eleverne tage afsæt i et af de børn, som vi møder i Læseraketten, og derefter skal de sammen to og to lave to præsentationer af barnet i Pixton.
Besvarelsen skal eleven enten lave som en fortælling i 1.person eller som en genfortælling i 3.person. Den anden i gruppen løser opgaven modsat.
For at komme godt i gang med opgaven har vi lavet en række tegneserieskabeloner, som eleverne kan tage afsæt i. Men de kan også sagtens bygge deres egne fortællinger og selv hente billeder fra Læserakettens ressourcekanal.
Når eleverne er færdige med de to fortællinger om det samme barn, udgives de til klassens kanal, hvor du har et perfekt overblik over hvad de har arbejdet med, og hvor I har mulighed for at læse hinandens historier.
Grupperne kan derefter snakke om forskellen ved at skrive og læse de to fortællinger, og snakke om hvilke fordele der er ved at arbejde med en beskrivelse i henholdsvis 1. og 3. person.
Rigtig god fornøjelse.
 
Læringsmålmodel-fullcirkel

Dansk 3.-4. kl.
Fortolkning

Eleven kan forholde sig til velkendte temaer i eget og andres liv gennem undersøgelse af litteratur og andre æstetiske tekster

Læringsmålmodel
forslag til
Læringsmål
Eleven kan skrive en tekst i 1. eller 3. person
Eleven kan sætte sig ind i interesser og livsvilkår for andre mennesker
Eleven kan fortælle ud fra de tegninger eller billeder som tegneserien rummer
Eleven kan beskrive væsentlige forskelle mellem tekster i 1. og 3. person
Forberedelse

Teknisk

Det er en forudsætning for forløbet, at du har oprettet enten en afleveringskanal eller en præsentationskanal, hvor eleverne kan aflevere deres besvarelser.

Fagligt

Eleverne skal have adgang til Læseraketten, som I enten har bestilt hjem til skolen eller som du kan hente her digitalt. Eleverne skal præsenteres for de steder i bogen, hvor vi kan læse om udvalgte børn i Sydsudan. Eleven skal sprogligt have styr på at skrive en tekst i 1. og 3. person.

læringsmål2
forslag til
Forløbet

Eksempel


Link til kilde
 

Aktiviteten trin for trin

Eleverne inddeles i grupper af to personer. Hver gruppe får en person fra årets Læseraket som de skal lave en fortælling om. Eleverne trækker lod om hvem der fortæller i henholdsvis 1. og 3. person.
Eleverne kan herefter vælge at lave deres egne tegneserier (FILM) eller besøge kanalen med fortælle-skabeloner, og remixe den fortælling de skal bruge.
Eleverne kan herefter også besøge ressourcekanalen og se om der er billeder her, som de vil bruge til deres fortælling. Disse billeder kan eleven herefter hente ind i deres tegneserie.
Herefter laver eleven sin tegneserie. I den forbindelse er her nogle nyttige fif:
Sådan laver du tekstbokse i bunden, til fortællinger i 3. person.
Sådan laver du talebobler til fortællinger i 1. person.
Sådan laver du en ny scene mellem to eksisterende.
Når eleverne er færdige udgiver de deres tegneserie til klassens kanal. Herefter snakker de sammen i gruppen om hvilke forskelle eller fordele og ulemper, de oplever ved at skrive om personen i 1. eller 3. person.
Erfaringerne og resultaterne kan herefter drøftes på klassen.

læringsmål3
forslag til
Tegn på læring
Eleven har lavet en tegneserie om et barn fra Læseraketten
Eleven har fortalt historien i 1. eller 3. person
Eleven har lavet en fortælling hvor der er god sammenhæng mellem tekst og billede
Eleven har beskrevet fordele og ulemper ved at fortælle i 1. eller 3. person
Kolofon
læringsmål3
Dette forløb er forfattet af Peter Leth, og er udgivet af LærIT under den åbne licens cc:by. Indlægget må deles, gengives og bearbejdes frit, når blot man krediterer ophavet “Fortæl som jeg eller ham” cc:by LærIT”
Dette er ét af en række inspirationsforløb om Læseraketten i undervisningen. Rækken består af følgende forløb: “Fortællervinkler (2017)”, “Levevilkår (2017)”, “Billedbog (2016)”, “Billedfortælling (2016). Derudover findes der i oversigten over ressourcekanaler samlinger af materialer fra de seneste års Læseraketter. Husk at bøgerne jo sagtens kan give gode undervisningsforløb over flere år.