På besøg med Læseraketten

til Burkina Faso
Introduktion
I dette forløb skal det handle om, hvordan eleverne, når de har læst en tekst i Læseraketten, kan bruge deres viden til at lave en genfortælling om personen fra historien.
Det færdige produkt er en fin lille bog med billeder og tekst, lavet i det enkle program Slidemaker på Skoletube, der både kan bruges på computer og tablets.
Her har eleven skrevet og genfortalt om en af de personer, vi møder her i årets Læseraket, der i år er taget til Burkina Faso. Billederne til fortællingen har eleven hentet fra Læserakettens ressourcekanal på Skoletube, og når eleven først har tilmeldt sig kanalen, er kanalens film og billeder lige til at sætte ind i fortællingen.
Det betyder, at eleven kan støtte sig til de samme billeder i sin fortælling, som han også har mødt i bogen.
Når eleven er færdig med sin fortælling, afleveres den til klassens kanal, og der har du som lærer et perfekt overblik over, hvad dine elever har fået ud af at læse historierne. Samtidig har eleven med sin genfortælling fået lavet et flot produkt.
I afsnittet trin for trin, finder du, markeret med orange tekst, en håndfuld små film som viser hvordan det gøres.
Læseraketten er uddelt i godt 170.000 eksemplarer landet over, men hvis I ikke har bestilt dem, så er der her et link til bogen som pdf.
Så rigtig god fornøjelse med at lave jeres egne fortællinger om Burkina Faso og om de børn I møder i årets Læseraket.
Læringsmålmodel-fullcirkel

Dansk 1.-2. kl.
Fremstilling

Eleven kan udarbejde enkle tekster med billeder og skrift

Læringsmålmodel
forslag til
Læringsmål
  • Lær at kunne skrive om noget du har læst
  • Lær at fortælle om en person fra Læseraketten.
  • Lær at sætte billeder og tekst sammen
  • Lær at sammenligne hvordan andre børn lever andre steder i verden
Forberedelse

Teknisk

Det er en forudsætning for forløbet, at du har oprettet en afleveringskanal eller en præsentationskanal til klassen, sådan at eleverne kan aflevere deres produkt.

Fagligt

I skal være i gang med at læse om en person i årets Læseraket. Se bogen her.

læringsmål2
forslag til
Forløbet

Eksempel


Aktiviteten trin for trin

Læreren viser hvordan man tilmelder sig Læserakettens ressourcekanal.
Eleverne logger herefter ind på Skoletube og tilmelder sig hver i sær.
Læreren præsenterer indholdet i kanalen og viser hvordan søgeordene fungerer.
Eleven opretter en ny præsentation i Slidemaker.
Eleven indsætter et billede fra ressourcekanalen.
Eleven skriver tekst til sin fortælling ved at tage udgangspunkt i billedet.
Herefter laver eleven et nyt dias. Indsætter et billede og skriver en tekst.
Eleven afleverer sin fortælling til klassens kanal.

læringsmål3
forslag til
Tegn på læring
  • Eleven kan omsætte læst tekst til et skriftligt produkt
  • Eleven kan omformulere tekster med egne ord
  • Eleven kan kombinere tekst og medie, så de støtter hinanden
  • Eleven kan beskrive og sammenfatte informationer skriftligt
  • Eleven kan sammenligne andres leveforhold med egne
Kolofon
læringsmål3
Forløbet “Læseraketten i Burkina Faso” er udgivet af LærIT under den åbne licens cc:by. Indlægget må deles, gengives og bearbejdes frit, når blot man krediterer ophavet “Læseraketten i Burkina Faso cc:by LærIT”
Dette er ét af en række inspirationsforløb om Læseraketten i undervisningen. Rækken består af følgende forløb: “Fortællervinkler (2017)”, “Levevilkår (2017)”, “Billedbog (2016)”, “Billedfortælling (2016). Derudover findes der i oversigten over ressourcekanaler samlinger af materialer fra de seneste års Læseraketter. Husk at bøgerne jo sagtens kan give gode undervisningsforløb over flere år. 
Læseraketten 2017 som digital bog, den tilhørende ressourcekanal og remixkanal.