Forklar fakta

med WeVideo
Introduktion
“Forklar fakta” er det fjerde afsnit af fem inspirationsforløb om Nyhedsformidling med WeVideo. Se også Nyhedsoverblikket“, “Interviewet“, “Sommerfuglen” og “Vejret”.
Dette forløb er måske det vigtigste af de fem forløb om nyhedsformidling med WeVideo. Her skal vi nemlig lære nogle muligheder for at vi kan forklare fakta, præsentere tekster, citater, opskrifter, tal, statistik og andre former for håndfast viden – elementer, der også kan have svært ved at nå frem til modtageren i dagens mediebillede.
Eleverne lærer ved hjælp at grafiske elementer og digitale videoeffekter at komponere et tydeligt og sagligt indslag.
Forløbet kan derfor bruges til alle fag, men i dette forløb vil vi kigge på, hvordan vi fx kan bruge grafik til at forklare statistik og oplysninger.
Eleverne starter med at grave ned i stoffet og finde frem til de oplysninger, der skal præsenteres. det kan være en undersøgelse de laver, en nyhed de falder over, eller nogle oplysninger de henter på fx Danmarks Statistik. De snakker om hvilken vinkel de skal have på deres oplysninger.
Med udgangspunkt i en række fakta og en vinkel på at formidle disse oplysninger, går eleverne nu i gang med at lave den grafik som de skal bruge til indslaget. Grafikken vil vi i dette forløb anbefale, at de laver i Easelly. Programmet giver eleverne stor frihed til at lave netop det udtryk man ønsker og kan samtidig eksportere som billede og sættes direkte ind i WeVideo.
Derefter laver gruppen et oplæg til nyheden og et nedlæg, samt en optagelse hvor de forklarer deres oplysninger.
Den færdige præsentation udgives til klassens kanal. Herefter kan I se indslagene sammen på klassen og diskutere hvordan vi fremlægger oplysninger enkelt og sagligt.
Rigtig god fornøjelse.
Læringsmålmodel-fullcirkel

Samfundsfag 8.-9. kl.
Formidling

Eleven kan formidle resultater af en gennemført undersøgelse

Læringsmålmodel
forslag til
Læringsmål
Eleverne kan dykke ned i forhold, der vedrører samfundsmæssige forhold
Eleverne kan lave en undersøgelse
Eleverne kan formidle de samlede resultater af undersøgelsen grafisk
Eleverne kan fremlægge undersøgelsen mundtligt
Eleverne kan samle fremlægningen af undersøgelsen som et nyhedsindslag
Forberedelse

Teknisk

Det er en forudsætning for forløbet, at du har oprettet enten en afleveringskanal eller en præsentationskanal.

Fagligt

Eleverne skal have viden om at designe og gennemføre en undersøgelse, eller kende til steder på nettet, hvor undersøgelsesresultater ligger tilgængelige.

læringsmål2
forslag til
Forløbet

Eksempel


Se flere eksempler i afsnittet Tips & Tricks
 

Aktiviteten trin for trin

Eleverne går sammen i gruppen bestemmer sig for hvilke forhold de enten vil undersøge lokalt eller hente informationerne om på nettet.
Herefter indsamles oplysningerne. Gruppen bestemmer sig for om de vil bruge Easelly eller Prezi til at fremstille deres grafik med. Easelly bør vælges i de fleste tilfælde, særligt hvis man har diagrammer eller ønsker at indsætte figurer og grafik,  mens Prezi kan kombineres med en skærmoptager til at lave grafikken som en filmoptagelse, hvorved effekten bliver mere glidende og animeret.
Herefter laver gruppen tre manuskripter, dels til optakten og til afrundingen af indlægget, og dels et i midten der skal gennemgå informationerne. De to første skal filmes til kamera, mens det tredje kan filmes (og bruges som voice over) eller optages med mikrofonen i WeVideo eller diktafonen i Skoletube appen.
De færdige optagelser samles og klippes til.
Tip:  Opbyg billedspor som baggrund. Brug tekst avanceret. Læg speakeren ned i hjørnet.
Man kan eventuelt vælge at hente nogle digitale videoeffekter fra samlingen.
Det færdige indslag udgives til klassens kanal.

Tips & Tricks
Her er en række eksempler på brugen af grafik, tekst og dækbilleder.
Lommepenge – eksempel
Kogebogen – eksempel
Vintervejr – eksempel på dækbilleder
Kostpyramide – eksempel
læringsmål3
forslag til
Tegn på læring
Eleverne har fundet samfundsmæssige forhold som de ville undersøge
Eleverne har lavet og gennemført en undersøgelse
Eleverne har formidlet resultater af undersøgelsen grafisk
Eleverne har fremlagt undersøgelsen mundtligt
Eleverne har samlet fremlægningen af undersøgelsen som et nyhedsindslag
Kolofon
læringsmål3
Dette forløb er forfattet af Peter Leth, udgivet af LærIT under den åbne licens cc:by. Indlægget må deles, gengives og bearbejdes frit, når blot man krediterer ophavet “Forklar fakta med WeVideo” cc:by LærIT.
“Forklar fakta” er det fjerde afsnit af fem inspirationsforløb om Nyhedsformidling med WeVideo. Se også Nyhedsoverblikket“, “Interviewet“, “Sommerfuglen” og “Vejret”.
Mappen med digitale videoeffekter (kaldet DVE) kan hentes her.