Sommerfugle

med WeVideo
Introduktion
Dette forløb “Sommerfugl“, er det tredje af fem forløb om nyhedsformidling med WeVideo på Skoletube. Se de øvrige “Nyhedsoverblikket“, “Interview“, “Forklar Fakta” og “Vejret” her.
Velkommen til dette tredje forløb i rækken af forløb om nyhedsformidling med WeVideo på Skoletube.
Dette forløb har vi kaldt for sommerfuglen. Navnet rereferer til den digitale videoeffekt, man kan bruge til at opdele skærmbilledet i to eller tre afsnit (så bliver den kaldt for en tre-sommerfugl). Denne videoeffekt bruges, når to optagelser skal kommunikere, debattere eller forklare, og sommerfuglen giver dermed eleverne mulighed for at lave en fortælleramme, som de kan bruge i en række situationer.
Sommerfuglen bruges grundlæggende i alle de situationer, hvor de to parter ikke befinder sig det samme fysiske sted, og dermed kan vi altså bruge grebet til at møde hvad og hvem som helst i hele verden!
I dette forløb skal eleverne gruppevis aftale en nyhedsfortælling eller et interview, som skal produceres med to optagelser – én fra studiet og én “on location”. De skal aftale hvilken begivenhed eller information, der skal formidles, eller du kan som lærer stille en ramme, fx at den ene er en politiker, et øjenvidne eller en forfatter, der interviewes. Derefter laves et manuskript, der giver mulighed for at de kan interagere, og skabe en ping-pong-situation mellem de to personer, og så er de klar til optagelse.
Optagelsen er derfor ikke ægte, som vi ser den på tv, hvor den foregår live mellem de to deltagere. Skal den laves live så se afsnittet Tips og Tricks om hvordan fx Skype-optagelser kan bruges.
Forløbet her bygger derfor både videre på forløbet Nyhedsoverblikket og fra Interviewet, og samler de to til et produkt, der kan bruges i forhold til alle nyheder og begivenheder, og vil også senere give jer nogle fantastiske muligheder i sprogundervisningen og i kulturfagene, fordi vi visuelt kan opstille vores hverdagserfaringer og nysgerrighed personificeret via studieværten, og vores forundringer over alt fremmed, forunderligt, videnskabeligt og ukendt personificeret via manden i marken.
Dermed kan vi på en legende og sjov måde arbejde med vores nysgerrighed og forståelse.
Læringsmålmodel-fullcirkel

Dansk 7.-9. kl.
Fremstilling

Eleven har viden om produktionsplanlægning, roller, faser, ressourcer, opgavetyper og deadlines

Læringsmålmodel
forslag til
Læringsmål
Eleverne kan udtænke og forfatte en dialog
Eleverne kan spørge ind til og svare på et bestemt emne
Eleverne kan forestille sig en journalistisk anvendelse af en dialog
Eleverne kan optage og producere et nyhedsindslag
Forberedelse

Teknisk

Det er en forudsætning for forløbet, at du har oprettet enten en afleveringskanal eller en præsentationskanal, som eleverne kan aflevere deres færdige indslag i.
Eleverne
Det er forudsætning for forløbet, at hver gruppe får oprettet en kanal til deres rå optagelser inden I går i gang med optagelserne. Derudover er det nødvendigt, at de telefoner eller tablets, der skal bruges til optagelserne, har Skoletube appen installeret.

Fagligt

Eleverne skal have viden om at lave et interview. Derudover kan det være en fordel, at man på klassen aftaler hvilke sitatutioner og scenarier eleverne skal prøve at skabe med interviewet; er det et nyt lovforslag, er det et øjenvidne, er det en journalist etc.

læringsmål2
forslag til
Forløbet

Eksempel


I afsnittet Tips & Tricks længere ned, kan du finder yderligere eksempler.
 

Aktiviteten trin for trin

Eleverne starter med at gå i grupper og snakke om det oplæg de har fået til opgaven. Uanset om de selv skal opfinde en situation, eller om de skal forestille sig et bestemt scenarie, vil de have brug for at definere hvilke personer der taler sammen, og hvilke ting de snakker om.
Herefter går eleverne i gang med at lave et manuskript, sådan at man har en ide om hvad personerne skal snakke om, hvad de hedder og hvor de befinder sig.
Optagelserne laves sådan at studieværten, der skal være i venstre side af skærmen, placeres i højre side af optagelsen. Alternativt kan man vælge at optage i stående. Sørg for ikke at filme alt for tæt på værten, sådan at I har lidt ramme omkring personen til at justere med. De færdige optagelser uploades til gruppens fælles kanal med rå optagelser, sådan at enhver i gruppen kan komme til materialet og redigere indslaget.
Herefter går eleverne til en computer og åbner WeVideo. Her importeres først optagelserne fra kanalen med rå-klip. Herefter hentes den grafik fra samlingen af digitale videoeffekter, som man vil bruge.
Eleven starter herefter med at lave 5-8 nye videospor. Der skal som minimum bruges to til billederne i sommerfuglen, selve sommerfuglen tager det tredje. Så skal der to lag til tekster med personens navn, titel og sted, og eventuelt også flere spor til tekster eller vandmærke.
Aftal på klassen at studieværten sidder i venstre side af alle indslag.
Herefter opbygges sommerfuglen. Her er de to største udfordringer at få styr på lyden samt at få tilpasset de to personer i billedet, til at have samme størrelse og placering.
Herefter kan man lægge en intro ind foran interviewet og runde af med en outro.
Det færdige produkt udgives til klassens kanal, hvor I kan drøfte formatets muligheder og udfordringer.
Herefter mestrer I sommerfuglen, og vil reelt kunne interviewe hvem og hvor som helst i verden.
 
 

Tips & Tricks

Makker der snakker

Hvis I synes det er svært at lave replikkerne sådan at de færdige optagelser passer sammen bagefter, så stil en kammerat udenfor kameraet, som siger modpartens replikker. Så er det nemt for den filmede person at høre hvornår man skal ind. Derefter fjerner man bare lyden fra kammeraten, og så har man en optagelse, der er meget nemmere at arbejde med.

Dækbilleder

Hvis der er steder, hvor billederne bare ikke kan passe sammen, så kan du overveje at bruge dækbilleder .

Typer af sommerfugle

Almindelig sommerfugl. Se eksempel. Se hvordan.
Tre-sommerfugl. Se eksempel. Se hvordan.
Sommerfugl med grønt klæde. Se grønt eksempel. Se færdigt eksempel. Se hvordan.
Sommerfugl med skift til fuld skærm. Se eksempel.
Sommerfugl med Skype-opkald. Se eksempel.
 
 

læringsmål3
forslag til
Tegn på læring
Eleverne har skrevet og fremført en dialog
Eleverne har stillet åbne spørgsmål til en interviewperson
Eleverne har ageret journalist eller interviewperson
Eleverne har optaget og produceret et nyhedsindslag
Kolofon
læringsmål3
Dette forløb er forfattet af Peter Leth, og er udgivet af LærIT under den åbne licens cc:by. Indlægget må deles, gengives og bearbejdes frit, når blot man krediterer ophavet “Sommerfugl med WeVideo” cc:by LærIT.
Dette forløb “Sommerfugl“, er det tredje af fem forløb om nyhedsformidling med WeVideo på Skoletube. Se de øvrige “Nyhedsoverblikket“, “Interview“, “Forklar Fakta” og “Vejret” her.
Samlingen med sommerfugle (de digitale videoeffekter) findes her.