Interview

med WeVideo
Introduktion
Velkommen til forløbet “Interviewet“, der er det andet af fem forløb om Nyhedsformidling med WeVideo. Se de øvrige “Nyhedsoverblikket“, “Sommerfugl“, “Forklar Fakta” og “Vejret“.
I dette forløb stiller vi skarpt på hvordan vi kan arbejde med interviewet som genre og som et greb til at opsøge viden, forklaring eller meninger med, når vi står ansigt til ansigt med andre mennesker.
I forløbet her skal eleverne lære at kende forskellige former for interview at kende, og de skal blive i stand til at kunne producere et interview indenfor disse former. Når først formen og håndværket med at optage og producere sidder, kan man derefter begive sig ud i flere og større interviews og reportager.
Vi vil derfor starte med et enkelt interview, hvor vi spørger en udvalgt person om noget, som vedkommende fx har en mening eller en viden om (erfarings- eller ekspertinterview).
I forløbet her går eleverne sammen i grupper af 3 elever. Gruppens størrelse gør, at eleverne kan arbejde med hinanden, og at alle skal være med i forskellige roller, når de skal lave interviewet, og selv om de er tre i gruppen, laver vi det sådan at alle har god mulighed for at prøve at redigere hver i sær.
Dermed får eleverne med dette korte og enkle forløb viden om, hvordan de kan henvende sig og snakke med andre mennesker, de får kendskab til spørgeteknikker, samt teknisk viden om hvad der gør en god optagelse og hvordan et interview skal redigeres.
Rigtig god fornøjelse.
 
Læringsmålmodel-fullcirkel

Dansk 7.-9. kl.
Fremstilling

Eleven kan udtrykke sig forståeligt, klart og varieret i skrift, tale, lyd og billede i en form, der passer til genre og situation

Læringsmålmodel
forslag til
Læringsmål
Eleven kan formulere et åbent spørgsmål
Eleven kan stille et spørgsmål
Eleven kan optage et interview
Eleven kan klippe et interview sammen
Eleven kan bruge kendte og ukendte personer til nyhedsformidling
Forberedelse

Teknisk

Læreren
Det er en forudsætning for forløbet, at du har oprettet enten en afleveringskanal eller en præsentationskanal.
Gruppen
Inden eleverne kan gå i gang med deres optagelser, skal en elev i hver gruppe først have oprettet en kanal til gruppen, så alle kan dele deres optagelser med hinanden.

Fagligt

Eleverne skal have viden om at stille et åbent spørgsmål og om at lave et interview. Eleverne skal have forståelse for den rolle som en journalist har, når man henvender sig til interviewpersoner.

læringsmål2
forslag til
Forløbet

Eksempel


 

Aktiviteten trin for trin

Optagelse
Eleverne starter med at lave interviewet af en bestemt person.
Inden interviewet kan finde sted, skal I udtænke en begivenhed og et par spørgsmål til den person, som interviewet handler om.
Her udvælges én i gruppen til at være journalisten og indlede interviewet og stille spørgsmålet, og en anden gruppen vælges til at være interviewperson. En tredje person sørger for at filme interviewet, sådan at kameraet står i øjenhøjde og sådan at interviewpersonen og journalisten kommer til at stå i det gyldne snit, når de er aktive i billedet.
Manuskriptet øves sådan, at journalisten kan fortælle, hvor vi er og, hvem vi taler med inden selve spørgsmålet stilles.
Optagelsen laves på en telefon og udgives til gruppens fælles kanal for rå optagelser.
Herefter går gruppen i gang med den anden opgave, og rollerne byttes om sådan, at en ny vælges til være journalisten, der stiller forbipasserende tilfældige personer et spørgsmål. Interviewpersonen fra før bliver kameramand og journalisten fra før, kan være en af de adspurgte.
Gruppen bestemmer sig for et spørgsmål som skrives ned, sådan at formuleringen er ens hver gang man bruger spørgsmålet.
Herefter er man klar til optagelse. Journalisten stiller spørgsmålet og peger mikrofonen mod interviewpersonen. Optagelserne lægges også i gruppens kanal til fælles rå optagelser.
Redigering
Gruppen kan selv afgøre om man vil redigere enkeltvis eller parvis. De færdige klip ses igennem sammen i gruppen inden det bedste interview vælges og udgives til klassens kanal.
Eleven starter med at åbne WeVideo på Skoletube fra sin computer eller chromebook.
Herefter importeres optagelsen fra gruppens kanal. Optagelsen trimmes.
Fra samlingen af digitale videoeffekter hentes eventuelt logo og grafik, der kan give plads til rulletekster nederst i billedet.
De digitale videoeffekter uploades til WeVideo og lægges på et billedspor over optagelsen.
Når interviewpersonen begynder at snakke lægges en tekstboks på, som præsenterer personen.
Den færdige film udgives til gruppens fælles kanal for rå optagelser, hvorved at man kan sammenligne hinandens resultater af redigeringen af det samme råmateriale. Den bedste redigering udgives til klassens kanal.
 

læringsmål3
forslag til
Tegn på læring
Eleven har formuleret åbne spørgsmål
Eleven har gennemført et interview
Eleven har optaget et interview
Eleven har redigeret et interview
Kolofon
læringsmål3
Dette forløb er forfattet af Peter Leth, og er udgivet af LærIT under den åbne licens cc:by. Indlægget må deles, gengives og bearbejdes frit, når blot man krediterer ophavet “Interview med WeVideo” cc:by LærIT”
Forløbet “Interviewet“ er det andet af fem forløb om Nyhedsformidling med WeVideo. Se de øvrige “Nyhedsoverblikket“, “Sommerfugl“, “Forklar Fakta” og “Vejret“.
Thomas Birch, der deltager i interviewet er ikke landstræner i badminton.