Nyhedsoverblikket

med WeVideo
Introduktion
“Nyhedsoverblikket” er første afsnit i en række inspirationsforløb om Nyheder med WeVideo. Se også “Interviewet“, “Sommerfuglen“, “Forklar Fakta” og “Vejret“.
Velkommen til dette forløb, hvor eleverne skal lave deres egen korte nyhedsoverblik, altså den del af udsendelsen, hvor overskrifter og hovedhistorier præsenteres. Derved kommer eleverne gå tæt på nyhedsudsendelsen som genre og de får lært at lave deres egen nyhedsudsendelse. Til den opgave er WeVideo på Skoletube perfekt.
Nyhedsoverblikket skal være ca 1 minut og præsentere 2-3 nyheder. Dermed virker opgaven overskuelig at gå til og de får samtidig en god fornemmelse for at bygge en nyhedsindslag op med speak og billedspor. Til deres besvarelse skal der være en optagelse med en nyhedsvært, der skal være nogle billedspor, der kan støtte nyheden mens den fortælles, det kan være en udtalelse fra en af historiens personer eller blot dækbilleder uden lyd. Derudover skal eleverne lægge en række lag med digitale videoeffekter (DVE i fagsprog) på deres produktion. Sådan at det færdige produkt har en finish og den kant man forventer af en nyhedsudsendelse.
De færdige nyheder udgives til klassens kanal, og kan herefter ses og drøftes sammen på klassen.
Med dette forløb får eleverne et grundlæggende kendskab til at producere video i lag, og de får kendskab til at lave optakten og den visuelle ramme til en nyhedsudsendelse, samtidig med at de lærer at sætte en vinkel på en historie og formidle et stof med både en lyd- og en billedside.
Rigtig god fornøjelse.
Læringsmålmodel-fullcirkel

Dansk 7.-9. kl.
Fremstilling

Eleven kan udtrykke sig forståeligt, klart og varieret i skrift, tale, lyd og billede i en form, der passer til genre og situation

Læringsmålmodel
forslag til
Læringsmål
Eleverne kan mundtligt præsentere en nyhed
Eleverne kan producere film og billeder der understøtter deres budskab
Eleverne kan bruge digitale videoeffekter
Eleverne kan arbejde med flere lag i videoredigeringen
Eleverne kan samle medier til en nyhedsudsendelse
Eleverne kan arbejde sammen om at lave en fortælling
Forberedelse

Teknisk

Det er en forudsætning for forløbet, at du har oprettet enten en afleveringskanal eller en præsentationskanal, som eleverne kan udgive deres nyheder til.
For eleverne
Før at eleverne kan gå i gang med forløbet, skal de have hentet WeVideo appen til deres telefon eller tablet. Hent den til iOS eller Android her. Er det første gang at I skal arbejde med produktion på mobilt udstyr og redigering på web, kan det være en fordel at se denne korte introduktionsfilm sammen.
Når studiet skal bygges op, kan I også have glæde af at hente vores samling af digitale videoeffekter.

Fagligt

Eleverne skal have kendskab at arbejde med journalistik og have en fornemmelse for nyhedsudsendelser som genre. Inden de selv skal lave et nyhedsoverblik, kan det være en fordel at gennemgå en nyhedsudsendelse sammen, enten fra DR Ultra, TV Avisen eller fx ved at se eksemplet herunder.

læringsmål2
forslag til
Forløbet

Eksempel


 

Aktiviteten trin for trin

Forløbet begyndes med at inddele eleverne i mindre grupper på 2-3 personer. Gruppens opgave er at sikre at man kan hjælpes ad med at lave optagelse, finde på nyheder og klare redigering uden hjælp fra læreren.
Inden forløbet har eleverne hentet WeVideo appen til deres telefoner eller tablets. Hvis det er første gang at eleverne skal arbejde med WeVideo på tværs af udstyr, kan læreren med fordel vise introduktionsfilmen (se afsnittet Forberedelse)
Herefter går eleverne ud i grupperne. Eleverne skriver deres historie ned, og drøfter vinkel og overskrift samt hvilke ord der skal siges i nyhedsudsendelsen.
Start med at gå på jagt efter det materiale, der skal udgøre selve nyheden. Det vil sige at eleverne sørger for at lave dækbilleder. (Eksempel).
Herefter optages scenen med nyhedsværten, enten foran et grønt klæde eller en anden markant baggrundsfarve, eller foran en neutral væg eller baggrund. (Eksempel ) Optag også denne scene med en telefon eller tablet.
Nu er optagelserne til udsendelsen klar, og benytter eleven funktionen media uploader i WeVideo appen. Herefter kan man gå til en computer eller Chromebook og arbejde i optagelserne.
Ved computeren
Inde ved computeren starter eleven med at hente nogle ressourcer fra samlingen af digitale videoeffekter.
Eleven går på Skoletube og åbner WeVideo. Åbner et projekt og opbygger nyhedsudsendelsens grundelementer, som introbillede, jingle, videoeffekter og studieværten.
Herefter bygger eleven rullende tekster på sit nyhedsoplæg.
Til sidst lægges dækbilleder på udsendelsen.
Den færdige film udgives herefter til klassens kanal.
Link til grafik
Til forløbet anbefaler vi at I henter pakken med forskellige digitale videoeffekter, til jeres udsendelser.
 

læringsmål3
forslag til
Tegn på læring
Eleven har beskrevet en nyhedshistorie
Eleven har produceret billeder og film der passer til historien
Eleven har lavet et speak til historien
Eleven har redigeret sine optagelser sammen til en færdig sammenhængende historie
Eleven har brugt digitale videoeffekter til at opnå et “nyheds”-udtryk i sit færdige produkt
Kolofon
læringsmål3
Dette forløb er forfattet af Peter Leth, og er udgivet af LærIT under den åbne licens cc:by. Indlægget må deles, gengives og bearbejdes frit, når blot man krediterer ophavet “Nyhedsoverblikket med WeVideo” cc:by LærIT”
“Nyhedsoverblikket” er første afsnit i en række inspirationsforløb om Nyheder med WeVideo. Se også “Interviewet“, “Sommerfuglen“, “Forklar Fakta” og “Vejret“.
Mappen med digitale videoeffekter (kaldet DVE) kan hentes her.