Remix er grundlæggende vigtig for måden at forberede og gennemføre sin undervisning, fordi funktionen kan stilladsere en undervisning, der dermed kan tage afsæt i et bestemt og tilpasset materiale.
Remix kaldes i nogle programmer kopier eller klon.
På Skoletube kan følgende programmers materialer remixes:

 • Pixton
 • Tiki-Toki
 • Easelly
 • MindMeister
 • Prezi
 • Thinglink
 • GoAnimate
 • Slidemaker
 • VoiceThread
 • Soundation

Samt projekter i

 • Explain Everything
 • Pinnacle Studio
 • og BookCreator