Fang ord og sprog

og lav en finurlig film

Introduktion

I dette forløb arbejdes der med H.C Andersens liv og hans mange fortællinger. Igennem udarbejdelsen af en tidslinje med værktøjet Tiki-Toki producere eleverne en multimodal og interaktiv tekst.

Teksten kan enten deles på klassens side på Skoleblogs eller i klassens kanal.

Læringsmålmodel-fullcirkel

Dansk 5.- 6. kl.
Fremstilling
Fase 2

Eleven kan udarbejde dramatiske, dokumentariske og interaktive produkter

Eleven har viden om virkemidler i drama og dokumentar på film, i tv og på internettet

Læringsmålmodel

forslag til

Læringsmål

1. Eleverne har viden om vigtige begivenheder i H.C. Andersens liv
og forfatterskab.

2. Eleverne kan informationssøge på nettet.

3. Eleverne kan udvælge relevante informationer til en digital tidslinje.

4. Eleverne kan fremstille en digital tidslinje med tekst, billeder og links.

læringsmål2

forslag til

Aktiviteter

Aktiviteten er velegnet til at træne elevernes informationssøgning på nettet. I aktiviteten lærer eleverne at vurdere og kontekstualisere søgeresultater på nettet. Eleverne udarbejder en kronologisk oversigt over H.C. Andersens liv og forfatterskab ved hjælp af det digitale tidslinjeværktøj Tiki-Toki.

Aktiviteten forudsætter, at eleverne tidligere har arbejdet biografisk omkring H.C. Andersen.


Aktiviteten trin for trin

Synliggør læringsmålene for den kommende aktivitet.

Afprøv i fællesskab værktøjet Tiki-Toki. Hvis din skole abonnerer på Skoletube, så har eleverne adgang til TIKI-TOKI med deres UNI-log in.

Eleverne informationssøger på nettet. De kan evt. samarbejde i små grupper om, hvilke begivenheder der skal søges på.

Eleverne vurderer og udvælger søgeresultaterne efter, om de er nyttige på tidslinjen.

Eleverne producerer hver deres tidslinje.

Eleverne fremlægger tidslinjerne i små grupper og argumenterer for, hvorfor netop disse årstal og begivenheder er udvalgt.

Hver gruppe vælger én af gruppens tidslinjer, som til sidst fremlægges for hele klassen.

læringsmål3

forslag til

Tegn på læring

Eleven udvælger relevante søgeresultater til en tidslinje over H.C. Andersens liv og forfatterskab.

Eleven producerer en digital tidslinje med billeder, tekst og links.

Eleven argumenterer for relevansen af de udvalgte årstal og begivenheder.

Kolofon

by

Dette indlæg er udgivet af LærIT under Creative Commons licensen BY.