Gys på godset

med Thinglink 360
Introduktion
Dette forløb kræver, at I har arbejdet med at lave vr-oplevelser i Thinglink 360 før. Start fx med forløbet Historien på hovedet.  
I dette forløb skal eleverne sammen i grupper lave en uhyggelig fortælling. Fortællingen bliver ganske særlig, fordi den samles omkring en række 360-graders billeder, som læseren vil kunne kigge rundt i, samtidig med at man hører et afsnit af fortællingen. Når afsnittet er færdigt kan læseren springe videre til det næste ved at vælge linket i billedet. Hele oplevelsen kan læseren styre og bevæge sig rundt i, ved at sætte sin telefon i en vr-brille og tage på hovedet.
Det betyder at vi får lavet en oplevelse, hvor fortællingens afsnit er samlet som perler på en snor.
For at gøre historien mere uhyggelig, kan man vælge at give læseren flere valgmuligheder. Det skaber en skøn utryghed som understreger genrens særlige karakter. Det kræver omvendt også, at man har kræfter til at lave flere fortællinger, som skal sættes på flere billeder.
Udfordringen for eleverne er at lave en fortælling, hvor lyd og billeder spiller sammen. Derved vil man nemlig blive fanget ind i fortællingen på en helt ny og intens måde.
Opgaven går derfor ud på at tage afsæt i en række billeder, og bygge en fortælling op i et passende antal lydklip. Derudover kan eleverne vælge at bruge effekter på billederne, sådan at de fx får et dystert udtryk eller laves til sort/hvid for at ramme en bestemt stemning. De kan vælge at bruge tegneserieværkstedet Pixton, sådan at de også kan lægge personer og genstande ind på billederne, for på den måde at lave karakterer i deres fortælling, og de kan vælge at bruge lydeffekter og filtre på deres lydoptagelser, sådan at også lydsporets oplevelse er forstærket. Alt dette kræver lidt koordinering, fantasi og overblik, samt nogle timers arbejde. Men det er arbejdet værd!
Deres færdige resultat er en virtuel fortælling, hvor personen med vr-brillen suges ind i en fortælling, hvor lyd og billeder er overalt, og hvor man efter 4-10 minutter har fået en fantastisk oplevelse.
Rigtig god fornøjelse.
Læringsmålmodel-fullcirkel

Dansk 5.-6. kl.
Fremstilling

Eleven kan udarbejde dramatiske, dokumentariske og interaktive produkter

Læringsmålmodel
forslag til
Læringsmål
Eleverne kan skabe en fortælling
Eleverne kan indtale deres fortælling, herunder være opmærksom på deres stemmeføring
Eleverne kan sætte lydklip sammen med fortællingens billedramme i Thinglink 360
Eleverne kan forbinde fortællingens afsnit
Eleverne kan lave en sammenhængende fortælling, der kan opleves med en vr-brille
Forberedelse

Teknisk

Det er en forudsætning for forløbet, at du har oprettet enten en afleveringskanal eller en præsentationskanal.
For eleverne er det en fordel, hvis de har brugt Thinglink 360 tidligere, fx fra forløbet Historien på hovedet. Sådan at de kender arbejdsgangen i programmet og har blik for hvad der skal produceres til en større gyserfortælling.

Fagligt

Eleverne skal have kendskab til modeller eller strukturer omkring en fortælling, fx berettermodellen. Det kan også være en fordel at have arbejdet med gyser-fortællinger som genre, sådan at eleverne kender til genrens virkemidler.

læringsmål2
forslag til
Forløbet

Eksempel


Vil du opleve dette materiale i et sæt vr-briller? Tænd telefonen og besøg kortlink.dk/n4f6 , vælge play, læg telefonen ind i brillen og læn dig tilbage.

Aktiviteten trin for trin

Forløbet kan starte med at eleverne hver i sær prøver at opleve fortællingen “Gys på godset” i deres eget vr-brille. Efter oplevelsen sættes eleverne sammen i mindre grupper, hvor de kan snakke sammen om hvilke steder historien toppede, hvor de teknisk var tvivl om hvad de skulle og andre refleksioner omkring deres oplevelse. De kan også prøve at sammenligne hvilke valg, de foretog i historien – fx hvor loyale de var overfor de kommandoer personerne i fortællingen gav dem. Disse erfaringer skal de bruge som afsæt for at bygge en fortælling, der er endnu bedre.
Gruppen kan nu vælge en af to måder at gå frem på. De kan enten starte med at notere ideer til fortællingen og snakke om hvad historien skal ende med. Eller de kan starte med at vælge hvilke billeder, fra samlingen Nr. Vosborg, som deres fortælling skal bruge. (Findes også som sort/hvid billeder).
Eleverne kan selvfølgelig også finde andre 360-graders billeder på nettet, eller optage deres egne, hvis det passer bedre til deres fortælling.
Lydoptagelser
Eleverne skal nu fokusere på fortællingen. De skal enten lave manuskript eller i stikordsform lægge sig fast på fortællingens afsnit. Hvert afsnit fortælles som separate lydklip i Soundation. Husk at gruppen kan fordele opgaverne nu, sådan at fx én udpeges til at være fortæller, mens andre kan spille personer i fortællingen.
Eleverne kan vælge at hente lydklip fra ressourcekanalen Gys og Gru eller fra åbne tjenester som fx Freesound.org, hvis de vil give deres fortælling ekstra oplevelser. Det kan også være en fordel at arbejde med Soundations effekter og fx give optagelserne rumklang.
De færdige lydklip udgives til Skoletube.
Billederne
Herefter skal eleverne tilbage til billedsporet.
De skal hente de billeder de vil bruge til deres fortælling. Herefter kan de vælge at give billederne effekter med filtrene  i værktøjet Pixlr.
Eleverne kan også vælge at uploade  billederne til en tegneserie i Pixton. På den måde kan de fx indsætte personer eller spøgelser , der kan optræde med replikker. Tegneserien kan eventuelt laves sort/hvid inden den eksporteres som højtopløselige billeder. (se fra 2.55), der derefter skal beskæres i fx Pixlr.com for at opnå det præcise forhold 2:1 i billedet, og for at få klippet de overskydende hvide kanter af.
Med de færdige billeder liggende på computeren, kan eleven nu oprette dem som 360-graders billeder i programmet Thinglink 360. Billedet gives et navn, fx “Gys – side 3”.  og det tilhørende lydklip uploades som baggrundslyd.
Når fortællingens afsnit er lavet, forbindes de med hinanden, sådan at historien får form.
Forside
Fortællingen skal have en forside. Forsiden skal dels bestå af et billede, hvor fortællingens titel er lagt på. Dette kan eleverne lave i enten Pixlr eller i Pixton. Til forsiden laves et lydklip, der giver historien en stemning.
På fortællingens næste side skal der laves en indledning. Her fortæller eleverne, hvordan man oplever fortællingen ved hjælp af en vr-brille og de tager hul på historien med et anslag der skal få os gjort nysgerrige – og måske lidt bange.
Forside og indledning forbindes med hinanden, og fra indledningen laves en forbindelse til selve historiens første side.
Dermed er fortællingen sat sammen og færdig.
Udgiv fortællingens forside til klassens kanal.
 
 
 

læringsmål3
forslag til
Tegn på læring
Eleven har indtalt en fortælling
Eleven har brugt sin stemme til at skabe en særlig stemning i fortællingen
Eleven har brugt billeder, der passer til fortællingens tid og sted
Eleven har samlet en række billeder og lydoptagelser til en samlet fortælling, der kan opleves med et sæt vr-briller
Elevens historie har elementer af spænding og gys
Links
Her er et uddrag af nogle af forløbets vigtigste links til videovejledninger.
Intro, samt tips til Pixlr og Pixton https://vimeo.com/album/4125888
Hent billeder af Nr. Vosborg – i farver eller i sort/hvid.
Alt om Soundation http://skoletubeguide.dk/project/soundation/
Opret Thinglink 360 https://vimeo.com/173339530
Navngiv https://vimeo.com/177354005
Baggrundslyd https://vimeo.com/177354006
Forbind to billeder https://vimeo.com/177354003
Kolofon
læringsmål3
Dette forløb er forfattet af Peter Leth, og er udgivet af LærIT under den åbne licens cc:by. Indlægget må deles, gengives og bearbejdes frit, når blot man krediterer ophavet “Gys på godset” cc:by LærIT.
Dette forløb er blot ét af mange undervisningsforslag, som du finder i kittet VR i undervisningen. Kittet gennemgår alle forhold omkring oplevelse og produktion af virtual reality, i relation til børn og undervisning. 
Billeder fra Nr.Vosborg kan hentes her i farver, og her i sort/hvid. Billederne må bruges frit under cc:by licensen.