Læseraketten i Sydsudan

fortalt med WeVideo
Introduktion
Velkommen til dette forløb, hvor vi skal arbejde med Læseraketten, der i år er taget til Sydsudan. Traditionen tro har IBIS OXFAM, der står bag Læseraketten, valgt at udgive en samling film og billeder, der støtter op om læseoplevelsen i bogen, i en ressourcekanal på Skoletube.
Det betyder, at det er nemt for eleverne først at læse tekster i bogen, og derefter arbejde med det samme indhold i deres egne fortællinger og besvarelser.
I dette forløb skal eleverne træne at kunne fortælle om menneskers levevilkår og at kunne sammenligne levevilkår. Det gør de ganske enkelt ved udvælge nogle billeder fra ressourcekanalen og fortælle til dem i værktøjet WeVideo på Skoletube. Dermed får de sat ord på de forhold som børnene i Læseraketten har samtidig med at disse forhold sammenlignes med deres egen situation.
Rigtig god fornøjelse.
Læringsmålmodel-fullcirkel

Natur & teknologi 3.-4. kl.
Perspektivering

Eleven har viden om levevilkår forskellige steder i verden

Læringsmålmodel
forslag til
Læringsmål
Eleven kan fortælle om levevilkår i Sydsudan
Eleven kan fortælle generelt om egne levevilkår
Eleven kan sammenligne egne og andres levevilkår
Eleven kan finde billeder der understøtter fortællingen
Forberedelse

Teknisk

Det er en forudsætning for forløbet, at du har oprettet enten en afleveringskanal eller en præsentationskanal.

Fagligt

Eleverne skal have læst om et eller flere af børnene i årets Læseraket. Eleverne skal have adgang til Læseraketten, som I enten har bestilt hjem til skolen eller som du kan hente her digitalt. Eleverne skal præsenteres for de steder i bogen, hvor vi kan læse om udvalgte børn i Sydsudan.

læringsmål2
forslag til
Forløbet

Aktiviteten trin for trin

Klassen starter med at læse eller høre det indledende afsnit (side 5-7) i bogen, sådan at man får nogle grundlæggende oplysninger om stedet, landet, historien, klima, befolkning etc. Derefter læser eleven om et af de børn der portrætteres i Læseraketten.
Eleven besøger herefter Læserakettens ressourcekanal og tilmelder sig kanalen, sådan at kanalen herefter figurerer i elevens kanaloversigt.
Ud fra teksten og billederne, laver eleven et manuskript med det som skal fortælles til billederne. Om eleven vælger at skrive det som sammenhængende tekst eller i stikordsform, kan afhænge af hvor fortrolig man er med at skrive og hvor mange gange man er villig til at tage sit speak om.
Læreren kan desuden overveje at udfordre eleverne til også at tage nogle billeder af deres eget område, hjem og skole, som kan indgå i filmen til sammenligninger. Disse billeder kan eleven fx tage med en telefon eller tablet og udgive dem til Skoletube via appen.
Herefter åbnes WeVideo, og eleven opretter et nyt projekt i værkstedet Timeline, og importerer de billeder og filmklip man vil bruge til sit projekt.
Herefter tændes mikrofonen og eleven indtaler sit speak. Indtalingen sættes ned på et lydspor. Herefter har eleven mulighed for at flytte med lydklippet og billederne i forhold til hinanden, sådan at de passer sammen.
Til sidst kan eleven gå ind og give billederne en Ken Burns effekt, sådan at filmen med zoom og panorering opnår et mere levende resultat.
Inden udgivelse lægger eleven en lille rulletekst på med kreditering af billeder fra Læseraketten og lyd af dem selv. De kan desuden vælge at lægge en tekst og lidt grafik på i starten.
Eleven er herefter egentlig færdig, og de kan nu udgive deres film til klassens kanal på Skoletube.
Hvis du har dygtige elever kan du bede dem om at udnytte musik, farver og grafiske effekter til at støtte fortællingen.
 

læringsmål3
forslag til
Tegn på læring
Eleven har lavet en fortælling om at leve i Sydsudan
Eleven har fremstillet sin fortælling af billeder og indtaling
Kolofon
læringsmål3
Dette forløb er forfattet af Peter Leth, og er udgivet af LærIT under den åbne licens cc:by. Indlægget må deles, gengives og bearbejdes frit, når blot man krediterer ophavet “Levevilkår i Sydsudan” cc:by LærIT”
Dette er ét af en række inspirationsforløb om Læseraketten i undervisningen. Rækken består af følgende forløb: “Fortællervinkler (2017)”, “Levevilkår (2017)”, “Billedbog (2016)”, “Billedfortælling (2016). Derudover findes der i oversigten over ressourcekanaler samlinger af materialer fra de seneste års Læseraketter. Husk at bøgerne jo sagtens kan give gode undervisningsforløb over flere år. 
Læseraketten 2017 som digital bog, den tilhørende ressourcekanal og remixkanal.